" NE ZAMAN ve NASIL ALINIR?"

" NE ZAMAN ve NASIL ALINIR?"
8 Ağustos 2017 Salı 17:49

Timuçin ÖZAT/Yenihaber

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Enis Kıran, zaman zaman gündemi meşgul eden, işsizlik maaşı konusunda açıklamada bulundu.

Haber merkezi -  İşsizlik maaşının “ne zaman” ve “nasıl” alınacağına dair bilgi veren Kıran, konuyla ilgili yanlış anlaşılmalardan dolayı bilgi kirliliği oluştuğuna da dikkat çekti.   

Son aylarda işsizlik maaşı konusunda bir takım tereddütlerin oluştuğunu belirten Kıran şunları söyledi:

“Yanlış anlaşılmalardan dolayı da yersiz bildirimler yapılmaktadır. İşsizlik maaşını öncelikle kimler alabilir? Kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılanların; son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigorta ödemesi, 120 gün aralıksız çalışma süresinin olması, işten ayrıldıktan sonra  da 30 gün içerisinde  İŞ-KUR merkezine veya e devlet üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Altı yüz gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenler 180 gün, dokuz yüz gün sigortalı çalışıp işsizlik sigorta  primi ödeyenler 240 gün, Bin seksen gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigorta primi ödeyenler  300 gün işsizlik ödeneği almaktadırlar. İşsizlik maaşı son dört aydaki brüt maaş ortalamasına göre belirlenmekte, çıkan tutarın yüzde kırkı maaş olarak ödenirken, işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80 'inden fazla olmamaktadır. İşsizlik maaşı almaya başlayan sigortalıya İŞKUR yeni bir iş bulmaya çalışır. İlgili davet yazısı gönderir. Davete icap etmeyenlerin maaşı kesilir.

HAKLAR DEVAM EDER 

Yine işsizlik maaşı almayı hak edenlerin, işe girmeleri halinde  aldıkları ödenek de sonlanır. Ancak yeni işyerinden herhangi bir sebeple ayrılma durumunda kesilen işsizlik maaşının kalan süresinde ki hakların kullanımı devam eder. Sağlık sorunları nedenleri ile (Heyet raporuyla ispatlanması şartıyla) kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda işsizlik maaşı alınmaktadır. Evlilik sebebiyle işten çıkma durumunda kıdem tazminatı alınabilir, ancak işsizlik maaşı alınmaz. İşsizlik maaşına hak kazanmak için son üç ay içerisinde de mazeretsiz işe gitmemezlik yapılmamış olması şarttır. Rapor ve ücretsiz izin bu şartların dışında kalmaktadır. Yukarıda belirttiğim hususlar neticesinde gündemde öne çıkan  işsizlik maaşı ile ilgili şartların ve bildirimlerin nerelere yapılacağına ait açıklamalarımla yanlış söylemlerin ve yanıltıcı bilgilerin önlenmesine katkı yaptığımı düşünmekteyim.”  

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz