- Valilikten ‘kaçak maden ocağı’ açıklaması

- Valilikten ‘kaçak maden ocağı’ açıklaması
29 Kasım 2018 Perşembe 15:35

iha

Zonguldak Valiliği’nce yapılan açıklamada; işletme izni veya redevans sözleşmesi olmaksızın maden ocağı açılması ve üretim faaliyetinde bulunulması süreçlerinin maden kanununda belirtilen hükümler gereği titizlikle takip edileceği belirtildi.

Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamada, Zonguldak genelinde ‘kaçak maden ocağı işletmeciliği’ olarak bilinen ve maden kazaları dahil bir dizi olumsuzluğa neden olan süreçlerle mücadelenin her boyutta devam ettiği belirtildi. 
3213 Sayılı Maden Kanunu’na atıfta bulunularak, “3213 Sayılı Maden Kanununun Ek Madde 15 kapsamında: “İşletme izni veya Bakanlıkça şerh edilmiş rödevans sözleşmesi olmaksızın, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar’ hükmü getirilmiştir. Bilindiği üzere ilimizde oldukça sık maden ocakları kazaları olmakta bunların büyük bölümü de kaçak işletilen maden ocaklarında meydana gelmektedir. Bu yüzden yukarıda sözü edilen kanun gereği olası olumsuz sonuçların önüne geçilebilmesi için konunun Valiliğimiz ve ilgili kurumlarca titizlikle takip edileceği hususunun kamuoyunun bilgisine sunulması gerekli görülmüştür” ifadelerine yer verildi. 
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ruhsatsız olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen patlamada 5 işçiden 3’ü yaşamını yitirmiş, olayda İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz