Danıştay’dan 12 kata izin çıkmadı

 Danıştay’dan 12 kata izin çıkmadı
4 Temmuz 2018 Çarşamba 16:50

iha

Alaplı Belediye Meclisinin, ilçe sınırları içerisindeki bir taşınmaz bakımından, kat sınırını 5’ten 12’ye çıkarması yönündeki kararı, Danıştay 6. Dairesi tarafından hukuka aykırı bulundu.

Bilindiği üzere, CHP Belediye Meclis üyesi Hakan Uysal,Alaplı Belediye Meclisi’nden çıkan karara karşı yargı yoluna başvurmuştu. Yargılama nihayetinde Danıştay 6. Dairesi, Hakan Uysal’ın itirazlarını yerinde görerek, Belediye Meclis Kararının hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Alaplı Belediye Meclisi, 1 Temmuz 2016 tarihli toplantısında, ilçe sınırları içinde kalan bir taşınmaz bakımından, kat yüksekliğinin 5 kattan 12 kata çıkarılması yönündeki imar planı değişikliğini oy çokluğuyla kabul etmişti. 
Bu talep ile ilgili olarak, Meclis Üyesi Hakan Uysal; talebin mevcut haliyle kabul edilmesi halinde ayrıcalık niteliği görüntüsüne bürüneceğini bu nedenle ilçe genelini kapsayacak şekilde düzenleme yapılması gerekliliği gerekçesiyle İdare Mahkemesine, Belediye Meclis Kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasını akabinde ise söz konusu kararın iptali için İdare Mahkemesine dava açtı. 
Yapılan yargılama sonucunda, Danıştay 6. Dairesi, Hakan Uysal’ın gerekçelerini ve aynı zamanda talebin kabulü ile halinde bahse konu alanda nüfus artışı olacağı ve fakat bu artışa yönelik olarak gerekli sosyal ve teknik altyapı alanların ayrılmamış olması gerekçesi ile Belediye Meclisi kararın iptaline karar verilmesi yönünde karar verdi. 

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz