Karadeniz’de lisanslı depoculuk arayışı

 Karadeniz’de lisanslı depoculuk arayışı
11 Şubat 2019 Pazartesi 19:40

iha

Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ine sahip olan Türkiye’de lisanslı depoculuk hizmetinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Fındık sektöründe en büyük sorunların başında gelen ‘emanete fındık bırakılması’ sonucu fiyatların düşmesini önlemek amacıyla başlatılan lisanslı depoculuk uygulamasının bölgede yerleştirilmesini sağlamak amacıyla Ordu Ticaret Borsasının başlattığı çalışma devam ediyor. Daha önce Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına (DOKA) sunulan ‘Lisanslı Depoculuk Hizmetleri’ başlıklı fizibilite desteği projesi hazırlayan Ordu Ticaret Borsası, proje kapsamında kamu kurumları, üretici, tüccar ve sanayiciyle anketler yaptı. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. 
Fındık sektörüyle ilgili farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, Ordu ilinde fındıkta lisanslı depoculuk ihtiyacının belirlenmesi, lisanslı depoculuk işletmesinin yapılabilirliği, sürdürülebilirliği ve ekonomik rantabilitesini ortaya koyacak bir fizibilite raporu oluşturulması ele alındı. 

“Lisanslı depoculuk pahalı bir yatırım” 
Çalıştayda bir konuşma yapan Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, lisanslı depoculuğun daha önce 2012 yılında Ünye’de ve Düzce’de denendiğini ancak başarılı olamadığını, Giresun’da ise arzu edilen potansiyeli yakalayamadığına dikkat çekti. Bu örneklerin ‘acaba bu alanda bir fizibilite eksikliği mi var?’ sorusunu ve ihtimalini akla getirdiğini belirten Kahraman, “Lisanslı Depo kurulması, oldukça yüksek maliyetli bir sabit yatırımdır. Böylesine yüksek maliyetli bir yatırımın yapılması kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerekliliğini de içinde barındırmaktadır. İşte biz, şu anda çalıştayını gerçekleştirdiğimiz bu proje ile kıt kaynakların en etkin biçimde nasıl kullanılacağını da tespit etmeye çalışıyoruz. Bu konuda elle tutulur somut bir veri ortaya koyacağız. Bu çalıştayla artık daha somut şeylerden bahsedebileceğiz” dedi. 
Kahraman, Ordu Ticaret Borsası tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına (DOKA) sunulan ‘Ordu Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk Hizmetleri’ başlıklı fizibilite desteği projesi hazırlandığını, söz konusu proje kapsamında kamu kurumları, üretici, tüccar ve sanayiciye anketler uygulandığını belirtti. Anketlerin değerlendirildiği ve görüşlerin tartışıldığı çalıştay sonunda düzenlenerek raporun kamuoyu ile paylaşılacağını kaydeden Kahraman, elde edilen sonuç ile birlikte Ordu Ticaret Borsası olarak gerekli çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi. 

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz