4. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı

4. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı
22 Eylül 2017 Cuma 13:28

İHA

Zonguldak’ta 4. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı başladı.

Zonguldak’ta Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) ile Bülent Ecevit Üniversitesince (BEÜ) ortaklaşa düzenlenen ve iki gün sürecek olan 4. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yasemin Köse, “Biz doçentlik sınavlarına hazırlanırken hep bu tip çalıştayların olmasını arzu ederdik. MUFAD bu konuda öncülük yaparak büyük bir sosyal sorumluluk bilinciyle genç arkadaşlar ve meslek mensuplarının kendilerini geliştirmesi açısından önemli bir çalışmayı hayata koydu” diye konuştu.

MUFAD Başkanı Prof. Dd. Ümit Gücenme Gençoğlu ise uluslararası standartlar ile uyumlu finansal raporlama yapmanın mümkün hale geldiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Ülkemizde artık muhasebenin güvenilir bilgi üretmesi ve bu bilgilere dayanarak karar vermesi anlayışı yaygınlaşmaya başlamıştır. Artık uluslararası standartlar ile uyumlu finansal raporlama yapmak ve uluslararası standartlarla uyumlu muhasebe denetimini gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir. Bu anlamda önemli bir yol katettik. Son aşama ise 29 Temmuz itibariyle yayınlanan büyük ve orta ölçekli işletmeler için finansal raporlama standartlarıdır. Bu da bağımsız denetime kriter oluşturacak standartların tamamlaması anlamında önemli bir adım olmuştur. Bunun öncesinde muhasebe sistemi uygulama genel tebliğiydi. Dolayısıyla iki farklı standart uygulanması söz konusuydu.”

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay ilk oturumla başladı.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz