Ana Konu: “Emek ve Sendikacılığın Geleceği”

Ana Konu: “Emek ve Sendikacılığın Geleceği”
2 Ekim 2018 Salı 21:41

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, “19’uncu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi”nin yapılacağı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası’ndan (GMİS) yapılan yazılı açıklamada, Türk-İş, öncülüğünde, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğindeki kongrenin 4-5-6 Ekim tarihlerinde, Gülüç Beldesindeki Büyük Anadolu Ereğli Otel Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu yıl, ana konusu “Emek ve Sendikacılığın Geleceği” olarak belirlenen kongrenin saat 09.30’da başlayacağı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’ne ülkemizde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olan 50’ye yakın üniversitenin akademik camiası ile TÜRK-İŞ’e bağlı tüm sendikaların yöneticileri ve temsilcileri katılacak. 3 gün boyunca akademisyenler ve sendikacılar toplam 11 oturumda 43 bildiri sunacak.”

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz