BEÜ Sağlık personeline ilk yardım eğitimi

BEÜ Sağlık personeline ilk yardım eğitimi
25 Temmuz 2017 Salı 19:21

Yenihaber

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Personellerine ilk yardım eğitimi veriliyor

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan çalışanlara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili maddeleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri tarafından, 21 kişilik 3 grup halinde yaklaşık iki gün sürecek olan sertifikalı temel ilk yardım eğitimi veriliyor.

Şebnem Hanioğlu Kargı Konferans Salonunda ilk yardım eğitimcisi Derya Kayınova, Zuhal İnce Öztürk ve Hülya Çetin Özoğlu tarafından, çalışan personellere önce teorik sonra yetişkin ve çocuk maketleri üzerinde uygulamalı olarak ilkyardım eğitimi veriliyor. Düzenlenen eğitimde eğitimciler; personellere genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularında geniş kapsamlı bilgiler verdi.
Eğitimin bitmesiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından programa katılım sağlayan personellere ilkyardım sertifikası verilecek.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz