Bilinçli Aileler Sağlıklı Nesiller Projesi start aldı

Bilinçli Aileler Sağlıklı Nesiller Projesi start aldı
10 Nisan 2017 Pazartesi 21:59

FEDAİ KAÇAR - HASAN HAŞIL

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aile bütünlüğünün korunması ve çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesine yönelik "Bilinçli Aileler Sağlıklı Nesiller” projesi hayata geçirildi. Proje ile ilçede en az 5 bin aileye ulaşılarak tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda eğitim gören çocukların daha bilinçli ve huzurlu aile ortamlarına kavuşmaları amacıyla ve çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesine yönelik çok önemli bir projeye imza attı. Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Alaplı Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Günay’ın önderliğinde Proje ekibinde yer alan Alaplı Kasımlı Ortaokulu Müdürü Erdal Yılmaz, Alaplı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ertuğrul Yalınbaş ,Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘Bağımlılık İle Mücadele’ komisyonunda yer alan Rehber Öğretmenler Tütün bağımlığı alanında Psikolojik Danışman Burcu Bayar, Alkol bağımlılığı alanında Psikolojik Danışman Berna Temel, Madde bağımlılığı alanında Psikolojik Danışman Alper Mol ve Teknolji bağımlılığı alanında Psikolojik Danışman Halim Bektaş’dan oluşan ekip projenin ilk aşaması olarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden tüm halkı tütün, madde, alkol ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirilecek.
Alaplı Çok Programlı Anadolu Lisesi yemekhane salonunda düzenlenen proje tanıtımında konuşan Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, daha önce Kaymakamımızın bize talimatı üzere beş konu beş adı altında proje geliştirmiştik. Burada beş konuda kastımız birincisi eğitim ve öğretim niteliğinin artırılması, ikincisi sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, üçüncüsü değerler eğitimi, dördüncüsü yine ilçemizde projelerin geliştirilmesi ve üretilmesi, beşincisi'de örnek değerler ve kalite geliştirme faaliyetleridir. Burada bugün toplumun gerçekten büyük ihtiyaç hissettiği büyük ihtiyaç hasıl olan bağımlılıkla mücadele projesi sosyal kültürel faaliyetler ekibinin gerçekleştirdiği bir projedir. Sağlıklı nesiller olarak arkadaşlarımızla birlikte olarak belirledik.çeşitli okullarımızdan seçmiş olduğumuz bizlerle beraber çalışan rehber Öğretmenlerimiz bu Projeyi sahiplendi" dedi.
Alaplı Kaymakamı Saim Eksioğlu, projeyle güzel çalışma yapıldığını söyleyerek, "Bu projeye emek veren ve destek veren herkesi kutluyorum. Sebebi ise İlçe Kaymakamı olarak göreve başladığım andan itibaren Alaplı İlçemizde Türkiye genelinde olduğu gibi bağımlılık, özellikle uyuşturucu bağımlığı konusunda hassasiyetin yeterince gelişmemiş olduğunu gördüm. Bunu anormal bir şey olarak söylemiyorum. Benim çocuğum almaz, benim çocuğum içmez anlayışı ne yazık ki bütün aile fertlerinde var. Çocuklarımızın ve evlatlarımızın genellikle genç nesli bundan kurtulabilmesinin bu tür projelerin ciddi olarak yapmak ve yürütmektir. Ben ve arkadaşlarıma bu konuda başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere önerileri ile destek veren tüm görevli arkadaşlarımıza tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.
"Bilinçli Aileler Sağlıklı Nesiller” projesi ile ilgili bilgiler veren Psikoloji Danışmanı Berna Temel, projenin amacının daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.Projenin ilk adımında anne ve babalar, ikinci adımında ise okullardaki çocukların bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapacaklarını belirten Temel, “Uygulamaya koyacağımız proje ile ilçemiz genelinde, şehir merkezi ve köylerimiz de dahil olmak üzere bağımlılık ile mücadele konusunda Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçemizde bulunan rehber öğretmenlerimizden oluşturulan bir komisyon tarafından öncelikle ilk adım olarak anne babaların, ikinci adım olarak ise okullarımızda çocuklarımızın bilinçlendirilmesi ile daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır” dedi.
Projeye neden ihtiyaç duyulduğuna yönelik bilgilendirmelerde bulunan Temel, “Bağımlılık, bilindiği üzere artık tüm dünyayı etkileyen ve tehdit eden bir unsurdur. Teknolojik gelişmelerin yaşanması ve buna bağlı olarak kaynaklara erişimin kolaylaşması ile birlikte bağımlılık, çok çeşitli şekillerde görülmeye başlamıştır. Ve ne yazık ki bağımlılık genellikle, oldukça erken yaşlarda başlamaktadır. En sık 15-25 yaşları arasında görülmektedir. Özellikle ülkemizde madde kullanımına başlama yaşı 10’a kadar düşmüştür. Başlama yaşı ne kadar düşük ise bağımlılık riski de o kadar artmaktadır. Eskiden yalnızca alkol, sigara vb. zararlı alışkanlıkların yoksunluk belirtileri oluşturacak şekilde kullanılması bağımlılık kapsamında ele alınırken, günümüzde alkol, sigara, uyuşturucu maddenin yanı sıra teknolojinin kontrolsüz kullanımı da bağımlılık kapsamında yerini almıştır. Önceki yıllarda daha çok büyük yerleşim birimlerinde ve metropollerde karşımıza çıkan bu olgu, günümüzde yalnızca büyük yerleşim birimlerinde ve metropollerde yaşayan gençleri tehdit etmekle kalmayıp, az nüfusa sahip illerimizin şehir merkezlerine ve ardından kırsal kesimlerine dahi ulaşarak daha geniş bir kitleyi tehdit etmeye başlamıştır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda bağımlılık ilkokul, ortaokul, lise tüm öğrencileri tehdit eder hale gelmiştir. Bu risk faktörü göz önünde bulundurularak bu çalışma yapmaya ihtiyaç duyulmuştur” diye konuştu.
Proje uygulama basamakları ile ilgili bilgiler veren Temel, şunları söyledi: ” Bu amaçla ilk olarak, “Bilinçli Aileler, Sağlıklı Nesiller” projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Bağımlılık ile Mücadele Komisyonu” nda yer alan rehber öğretmenler tarafından, Alaplı’da bulunan ilkokul- ortaokul ve lise dengi okullarda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan; ilkokullarda 3. ve 4. sınıf düzeyindeki, ortaokullarda 5, 6, 7 ve 8. Sınıf düzeyindeki, liselerde ise 9, 10, 11 ve 12. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin “teknoloji bağımlılığını” objektif bir şekilde ölçmek amacıyla okul türleri dikkate alınarak, her düzeye ayrı ayrı hitap eden Teknoloji Bağımlılığı Ölçme Anketi” ( İlkokul- Ortaokul- Lise Takımı) hazırlanmıştır. Yine aynı komisyon tarafından öğrencilerden objektif cevapların alınmasının çok fazla mümkün olmadığı tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve madde bağımlılığı gibi diğer bağımlılık türlerinin öğrenciler arasında yaygınlaşma oranını görmek ve okullarda bu kapsamda yapılan çalışmaların varlığını ve çeşidini belirlemek için okul idaresi tarafından sınıf ve okul rehber öğretmenlerinin yaptığı görüşmelere, veli beyanlarına, Risk Takip Kurulu ve Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu toplantı tutanaklarına dayalı olmak şartıyla doldurulması gereken “Okullarda Bağımlılık Ölçme Anketi” hazırlanmıştır. İkinci basamak olarak ise Projenin ilk aşaması 2016-2017 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek ve Zonguldak ilinin Alaplı ilçesinde, şehir merkezi ve köylerde ikamet eden tüm halkımız tütün, madde, alkol ve teknoloji bağımlılığı konusunda rehber öğretmenlerden oluşan “Bağımlılık ile Mücadele Komisyonu"tarafından bilinçlendirilecektir. Rehber Öğretmenlerin uzmanlaşacakları ve velileri bilinçlendirecekleri konu dağılımları
Psikolojik Danışman Burcu Bayar: Tütün Bağımlığı,Psikolojik Danışman Berna Temel: Alkol BağımlılığıPsikolojik Danışman Alper Mol: Madde Bağımlılığı
Psikolojik Danışman Halim Bektaş: Teknoloji Bağımlılığı olacak şekilde oluşmuştur.
Bu komisyon dışında işbirliği yapmış olduğumuz Alaplı Adliyesinde çalışmakta olan Savcı bağımlılığın yasal boyutu hakkında, Alaplı İlçe Emniyet Teşkilatı veya Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilecek personel, bağımlılığın suç boyutu hakkında ve Alaplı Müftüğü’nde görev yapmakta olan Müftü Mehmet Bektaş, bağımlılığın manevi boyutu hakkında aileleri bilinçlendirme görevini üstlenecektir. Projenin ikinci aşaması 2017-2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek ve Alaplı ilçesinde, şehir merkezi ve köylerde ortaokul ve lise dengi okullarda eğitim-öğretim görmekte olan öğrenciler tütün, madde, alkol ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirilecektir”

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz