Çakmak: O zihniyet tam olarak yıkılamadı

Çakmak: O zihniyet tam olarak yıkılamadı
4 Aralık 2018 Salı 15:37

Timuçin ÖZAT/Yenihaber

Demokratik Sol Parti (DSP) Zonguldak İl Kadın Kolu Başkanı Özlem Şimal Çakmak, 05 Aralık, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84’üncü yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

Çakmak mesajında şöyle dedi:

“Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte önce medeni haklara kavuşan kadınlarımız, 1934 yılında da birçok batı ülkesinden önce milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı elde etmişlerdir. Bu önemli gelişme, yüce önder Atatürk’ün büyük ileri görüşlülüğünün ve Cumhuriyet’in aydınlanma ve demokrasi konusundaki kararlılığının kanıtıdır.”

“Atatürk, yalnızca kadınlarımızın çağdaş haklara kavuşması konusunda öncü adımlar atmakla kalmamış, kadınların toplumda erkeklerle eşit yer alması bakımından her zaman örnek olmuştur. Ancak, o tarihten bu yana kadınlarımız, Meclis’te temsil edilme bakımından olduğu gibi genel olarak toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında da gereken yeri alabilmiş değildir. Ne yazık ki, günümüzde ülkemizde kadını “ ikinci sınıf insan” gören zihniyet tam olarak yıkılamamıştır.

HAYDİ KADINLAR SİYASETE...

Bu çarpıklığın giderilebilmesi, ancak eğitimle ve toplumsal önyargıların ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Her bakımdan olduğu gibi bu konuda da rehber olarak Atatürk’ü almalıyız. Ülkeyi yönetenler, kadınların toplumdaki rolü konusunda örnek olmalıdır. Kadınlarımız yalnızca TBMM’de değil, siyasetin her aşamasında etkili görev ve sorumluluk üstlenmelidirler.

Bu vesileyle Zonguldaklı tüm Cumhuriyet kadınlarına “Haydi Kadınlar Siyasete “diyoruz. Çocuklarınızın geleceği için, yaşadığımız şehrin ve ülkemizin yönetiminde görev almaya, Demokratik Sol Partide siyasete katılmaya davet ediyorum.”

Yorumlar
  • Kadriye
    4 Aralık 2018 Salı 20:34

    Kadını ikinci sınıfa koyan zihniyet yıkılsınnnn

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz