Çaycuma Havaalanı eğitim talebi için görüşmeler yapıldı

Çaycuma Havaalanı eğitim talebi için görüşmeler yapıldı
20 Şubat 2018 Salı 18:52

İHA

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, TR81 bölgesindeki kurum ve kuruluşların iş süreçlerini geliştirmek, hizmet kalitelerini arttırmak ve ildeki insan kaynağının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda, Çaycuma Havaalanına yönelik eğitim taleplerinin görüşmek üzere 20 Şubat 2018 tarihinde Çaycuma Kaymakamlığı’nda Çaycuma Kaymakamı Sayın Serkan Keçeli öncülüğünde ve desteği ile yapılan görüşmeye BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Uzman Mustafa Ayhan İnanır ve Çaycuma Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin katıldı.

BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar tarafından, Çaycuma havaalanın mevcut ve potansiyel durumu, bölge için önemi ve uçuşların aktifleştirilmesinin bölge düzeyinde gerek yatırımcı çekme gerek vatandaşa hizmet sunma aşmasındaki önemi vurgulandı ve bu konuda her zaman mevzuatlar çerçevesinde destek olunmaya devam edileceği belirtildi.

Görüşmede, Çaycuma havaalanın mevcut durumu, iç ve dış hat yolcu taşıma potansiyeli ve bu yönde sağlanan gelişmeler ele alındı, Havaalanı personelinin gelen misafirlere daha iyi hizmet sunabilmesi için ihtiyacı olan eğitimler Sürekli Eğitim Merkezi başlığı altında değerlendirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından bölgeye fırsat olarak sunulan Sürekli Eğitim Merkezi paydaşların taleplerini değerlendirmeye ve onlara hizmet vermeye devam edecek.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz