Cumhuriyet Dönemi Kitaplığı

Cumhuriyet Dönemi Kitaplığı
20 Eylül 2017 Çarşamba 16:30

Yenihaber

- BEÜ Kütüphanesinde Cumhuriyet dönemi Hatıratları kitaplığı oluşturuluyor

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kütüphanesinde daha önce oluşturulan Yükseköğretim Kitaplığı ve Zonguldak Kitaplığı’nın ardından Cumhuriyet Dönemi Hatıratları Kitaplığı oluşturuluyor. 

Türkiye’de 7/24 hizmet veren iki kütüphanesi bulunan tek üniversite olan Bülent Ecevit Üniversitesi bir taraftan kaynak sayısını artırırken diğer taraftan belirli alanlarda kaynak sayısı ile Türkiye’de referans kütüphane olmayı hedefliyor. Bu bağlamda kütüphanede 2014 yılında oluşturmaya başlanan yükseköğretim alanı ile ilgili basılı ve elektronik kaynak sayısı yaklaşık 550 bini aştı. Yine aynı yıl Zonguldak ile ilgili yayınlanmış kitapların yer aldığı Zonguldak Kitaplığı kuruldu. BEÜ şimdi Cumhuriyet Dönemi Hatıratları kitaplığı oluşturmaya başladı.

7/24 hizmet veren BEÜ Kütüphanelerinin özel koleksiyon kitaplıklarıyla Türkiye’nin sayılı kütüphanelerinden biri olmaya aday olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

“Kütüphaneler üniversitemizin en değerli mekânları olup bu mekânlarda verdiğimiz hizmetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmaya büyük önem veriyoruz. Her geçen gün kaynak sayısı ve çeşitliliğini artırarak büyüyen kütüphanelerimizde 161 bin basılı kaynak ve 6 milyonun üzerinde e-kaynak bulunmaktadır. Kütüphanelerimiz 7/24 hizmet vermekte olup kullanıcı sayısı sürekli artmaktadır. Kütüphanelerimizin aylık kullanıcı sayısı 100 bini aşmış durumdadır. Kütüphanelerimizden üniversite dışı yararlanan kişi sayısı da sürekli artmaktadır. Bu çalışmaları sürdürürken kütüphanemizde tematik bölümler açmayı ve bu bölümlerdeki kaynak sayısını artırarak Türkiye’de belirli alanlarda referans kütüphane olmayı hedefledik. Bu bağlamda 2014 yılında iki alan seçtik: Yükseköğretim ve Zonguldak. Yükseköğretimle ilgili Türkçe ve yabancı dillerde basılı kitapları ve elektronik kaynakları kütüphanemizde biraraya getirmeye başladık. Bugün itibari ile bu alandaki kaynak sayımız 550 bini aşmış durumdadır. Yine Zonguldak ile ilgili yayınlanmış tüm yayınları kütüphanemiz bünyesinde toplama başladık. Şimdi bu çalışmalarımıza yeni bir alanı daha ilave ediyoruz. Cumhuriyet döneminde yayınlanmış tüm hatıratları kütüphanemizde toplamayı hedefliyoruz. Böylece ekonomi, sanat, kültür, siyaseti içerecek şekilde hayatın tüm alanlarında hatıratları ve dolayısıyla hayat deneyimlerini, değerlendirmeleri ve o alanla ilgili değerli projeksiyonları kütüphane kullanıcılarımızla buluşturmak istiyoruz.”

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz