DEMİRTAŞ, ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

DEMİRTAŞ, ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ
6 Aralık 2017 Çarşamba 17:42

Yenihaber

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TTK’nın Türkiye’nin ihtiyacı olan koklaşabilir taş kömürünü verimli ve etkili şekilde çıkarabilecek tek kurum olduğunu vurgulayarak, kurumla ilgili meclise araştırma teklifi sunulduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Demirtaş, son günlerde özelleşmesiyle gündeme gelen TTK’da ve özel sektörde taşkömürü üretiminde ve istihdamında yaşanan düşüşün nedenlerinin tespiti, sektörün sürdürülebilir ve güvenli üretim  ve istihdam artışını sağlayabilmesi için yeniden yapılandırılması ilkelerinin tespiti, sonuç olarak iç piyasadaki  taş kömürü talebinin tamamen yerli üretimden karşılanmasını sağlayacak düzenlemelerin tespiti amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

Demirtaş konuyla ilgili 5 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açıklamada şu detaylara yer verdi:

“Kömür, dünyada ve ülkemizde stratejik öneme sahip enerji kaynaklarından birisidir. Artan enerji ihtiyacıyla, yüksek kalorili ve koklaşabilme özelliği olan taş kömürünün de önemi artmaktadır.Çünkü koklaşabilme özelliğiyle taş kömürü, ağır sanayi ve demir çelik sektörünün temel girdilerinden birisidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Mayıs 2017 tarihli “2016 yılı Taşkömürü Sektör Raporu”na göre: 2016 itibariyle Türkiye’de, enerji arzında, doğalgaz ve petrolden sonra taş kömürü kullanılmaktadır.Buna rağmen 2016’da 36.195.000 ton olarak gerçekleşen taşkömürü tüketiminin sadece %3.63’ü(1.315.970 ton) yerli kaynaklardan karşılanmıştır.Havzadan karşılanan %3.63’lük üretimin ise %2.52’si(911.002 ton) TTK’dan, %1.11’i(404.962 ton) rödovanslı sahalardan karşılanmıştır.Bugün ülkemiz maalesef Kolombiya’dan,GüneyAfrika’dan,Rusya’dan,Avusturalya’dan, yılda ortalama 4 milyar dolar karşılığında,35 milyon ton  taşkömürü ithal etmektedir. Yerli ve milli enerji hedefi olduğunu iddia eden Ak Parti hükümetinin yanlış politikaları sonucunda kömürde ithalata tamamen bağımlı hale gelinmiştir.

ZONGULDAK HAVZASINDA 1.5 MİLYAR KARAELMAS

Ülkemizde taş kömürü rezervleri,Zonguldak Havzası’nda bulunmaktadır. Havzada  yapılan rezerv arama çalışmalarında -1200 metre derinliğe kadar tespit edilmiş toplam rezerv 1.5 milyar tondur.Havzadaki koklaşabilir rezervlerin, toplam rezervdeki payı yüzde 57 civarındadır.

TTK’nın Ekim 2017 tarihli raporunda ülkemizin yıllık koklaşabilir taşkömürü ihtiyacının 6 milyon ton olduğu, gelecekte bunun 7-8 milyona ulaşacağı, TTK’nın kurulu kapasitesinin 5 milyon ton olduğu belirtilmektedir. TTK’nın üretim kapasitesinin tamamının kullanılması ve yeni yatırımlarla desteklenmesi durumunda ülkemizin koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının büyük bir kısmının, yerli üretimden karşılanması mümkün olacaktır.Oysa Ak Parti hükümetlerinin yanlış politikaları sonucu TTK’nın madencilik konusundaki 170 yıllık tecrübesi yok sayılmakta, işçi alımı ve yatırım yapılmayarak, üretim yapılamaz hale getirilen kurum kasten zarar ettirilmektedir. Torba Yasadaki düzenlemeler ile TTK’nın zarar ettiği gerekçe gösterilerek, özelleştirme amacıyla TTK’nın uhdesinde bulunan ruhsat,  bölünüp parçalanarak, havza madenciliğinden vazgeçilmesi ve  kurumun kapatılması hedeflenmektedir. Maalesef  ülkemizdeki taşkömürü politikaları özel sektörün görüş ve beklentileri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Taş kömüründe özel sektörün görüşleri ile milli politikalar oluşturulamaz.Sahip olduğu stratejik önem nedeniyle taş kömürü üretiminde, milli enerji politikası çerçevesinde kar –zarar hesabı yapılmamalıdır.

‘TTK,Türkiye’nin ihtiyacı olan koklaşabilir taşkömürünü verimli ve etkili şekilde çıkarabilecek tek kurumdur’

2004’te,Maden Kanunu’ndaki değişikle rödovans yöntemiyle  başlayan madenlerdeki özelleştirilme politikaları başarısız olmuş ve fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Özelleştirmelerle yüksek kar hırsı, üretim zorlaması büyük iş cinayetlerine ve çok sayıda işçimizin yaşamını  yitirmesine neden olmuştur.Yanlış politikalar, kamudaki üretimi ve istihdamı düşürdüğü gibi, özel sektördeki üretimi ve istihdamı da düşürmüştür.

Türkiye’nin taşkömürü politikalarının özkaynaklara dayalı, sürdürülebilir bir biçimde yaşama geçirilmesi için Zonguldak havzasının “ havza madenciliği” ilkelerine  uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerekir. Havzanın, ulaşılabilir hedeflerle yeniden planlanması ve istihdamı artıracak politikalarında bu planlamada yer alması gerekir. TTK’nın,TTK 5 milyon, özel sektör 5 milyon olmak üzere toplam 10 milyon ton yıl hedefine ulaşılabilmesi için, özel sektörün üretime katılımı havza bütünlüğü ve tek elden yönetim ilkesi bozulmadan gerçekleşmelidir.

TBMM’ye ARAŞTIRMA TEKLİFİ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, ülkemizdeki taş kömürü sektöründe kamunun ve özel sektörün sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti, son  yıllarda TTK’da ve özel sektörde taşkömürü üretiminde ve istihdamında yaşanan düşüşün nedenlerinin tespiti, sektörün sürdürülebilir ve güvenli üretim  ve istihdam artışını sağlayabilmesi için yeniden yapılandırılması ilkelerinin tespiti, sonuç olarak iç piyasadaki  taş kömürü talebinin tamamen yerli üretimden karşılanmasını sağlayacak düzenlemelerin tespiti amacıyla  Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif edilmiştir.”

 

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz