EKONOMİ BAKANLIĞI ZONGULDAK’TA FİRMALARI ZİYARET EDECEK

EKONOMİ BAKANLIĞI ZONGULDAK’TA FİRMALARI ZİYARET EDECEK
13 Mart 2018 Salı 16:49

Yenihaber

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerini bilgilendirme konusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Ekonomi Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak talep ettiği bilgilendirme toplantısı ve firma ziyaretleri programı 17 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek.

 Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerini bilgilendirme konusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Ekonomi Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak talep ettiği bilgilendirme toplantısı ve firma ziyaretleri programı 17 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek. Söz konusu program; Ekonomi Bakanlığının sağladığı destekler ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilendirmeler içeriyor. Program kapsamında 2017 yılının Nisan ayından bugüne kadar ülkemiz genelinde 1.791 firma Ekonomi Bakanlığı heyetleri tarafından ziyaret edildi.

 Planlanan programla, 10 kişiden oluşan bir heyet ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL başkanlığında, 17 Mart 2018 tarihinde Zonguldak’ta  20 firmayı ziyaret edecektir. Söz konusu ziyaretler, İhracat Genel Müdürü Volkan AĞAR, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan KIZARTICI başkanlıklarındaki 3 farklı çalışma grubu tarafından icra edilecektir.

 Söz konusu 20 firmanın ziyaretinde, her bir çalışma grubunda yer alan İhracat Genel Müdürlüğü; İthalat Genel Müdürlüğü; Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine bilgi verecektir.

 Bu itibarla; Dâhilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; son dönemde imzalanan ya da müzakereleri devam eden mal ve hizmet ticaretine yönelik ikili/çok taraflı ticaret anlaşmaları; firmaların bulunduğu iller bazında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler; serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri; Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili gelişmeler hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine Bakanlık yetkililerince bilgi verilecektir.

 Zonguldak’ta düzenlenecek firma ziyaretlerinin yanı sıra, 17/03/2018 tarihinde Saat 14:00’de ZTSO Konferans Salonunda, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda Oda üyesi firmaların temsilcilerinin katılımı ile Ekonomi Bakanlığı destek ve faaliyetlerine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

 Firmalarımıza, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin doğrudan anlatılması ve firmalarımızın ihracat, ithalat, yurtiçi/yurtdışı yatırım, serbest bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan söz konusu il ziyaretleri, Mayıs ayının ilk yarısına kadar diğer bölgelerimizdeki illere yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

 Konu ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir" Bizleri bu program dahiline alan Ekonomi Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Üyelerimizi bilgilendirici bu tip toplantılara çok önem veriyoruz. İlerleyen günlerde de dış ticaret konusunda bir çok bilgilendirme amaçlı seminerler düzenleyeceğiz. Odamız Konferans Salonunda 17/03/2018 tarihinde Saat 14:00’de yapılacak olan toplantıya tüm üyelerimizi bekliyorum" dedi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz