ELİMDEN TUT PROJESİ

ELİMDEN TUT PROJESİ
29 Kasım 2017 Çarşamba 11:50

Gedik Üniversitesi öğrencileri Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Alaplı Yedigelli İlkokulu Anasınıfına eğitici oyuncaklar, Alaplı Hallı İlkokulu Anasınıfına ise kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Anasınıfı öğrencilerinin bilişsel, motor, sosyal yönden gelişmelerine katkı sağlayacak olan oyuncaklar sayesinde çocuklar oyun ile öğrenmeye açık olacak.  Teslim törenine katılan Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Okul öncesi eğitimde çocukların psikomotor gelişiminin önemine vurgu yaparak, projeye katkıda bulunan Gedik üniversitesi öğrencilerine ve okuluna oyuncakları kazandırmada emeği olan okul çalışanlarına teşekkür etti.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz