Gençler tasarlayacak, Zonguldak kazanacak

Gençler tasarlayacak, Zonguldak kazanacak
6 Eylül 2018 Perşembe 18:19

Yenihaber

Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı, “Gençler Tasarlasın, Zonguldak Kazansın” başlıklı projede imzaların atıldığını bildirdi.

Haber Merkezi – Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi: “Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 2018 yılı sosyal kalkınma, mali destek programı kapsamında, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile “Gençler Tasarlasın, Zonguldak Kazansın” başlıklı 9 ay sürecek olan TR81/18/SOSYAL/0057 nolu 317 bin 225 ₺ bütçeli projenin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. BAKKA Yönetim Birimi Uzmanı Ümran Öztürk ve BAKKA İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Şahin Baş’ ın ev sahipliğinde yapılan imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı, Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Öztürk, ARGE Birimi’nden Nilüfer Dinç Demirok  ve Serhat Ordu katıldılar.

Bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz 21.yüzyılda, bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi toplumların yapısını değiştirmekte, böylece diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de yenilikçi yaklaşımlar zorunlu hale gelmektedir. Bu doğrultuda Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri eğitimlerine önem vermekte, özellikle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın sağladığı teknik destek projesi kapsamında, 27 öğretmenine STEM eğitimi ve 50 öğretmene de yine eğitimde çağdaş teknik, yöntem yaklaşımları eğitimlerini almışlardır.. Sağlanan bu teknik desteklerle kendini geliştiren öğretmenler bunları derslerinde uygulamaya başlamış ve aynı ve aynı branştaki meslektaşlarına da aldıkları eğitimi aktararak hedef kitle sayısını arttırmaya devam etmektedirler.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Temel ve Ortaöğretim düzeyindeki okullar arasında çeşitli kriterlere göre proje okulu olarak seçilen 1 anaokulu, 1 ilkokul ve 3 lise olmak üzere toplam 5 okul, bu okullarda 61 öğretmen ve 1229 öğrenci hedef gruptur."

'PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR'

"-Bu proje ile henüz hiçbir okulda olmayan 5 okula robotik kodlama laboratuarı kazandırılması,

-Alınan eğitimler sonunda robotik kodlama sertifikalarına sahip eğitmenlerin ilimizdeki sayısının arttırılması,

-Laboratuar kurulacak okullarda robotik kodlama kurslarının açılması ve ilimizde eğitim gören diğer öğrencilere de ulaşılması amaçlanmaktadır."

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz