İL İSTİHDAM KURULU VALİ BEKTAŞ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

İL İSTİHDAM KURULU VALİ BEKTAŞ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
31 Ocak 2019 Perşembe 16:55

Yenihaber

Türkiye İş Kurumu Kanununun 4904 sayılı 13.maddesi ve ilgili Yönetmelik gereği Zonguldak İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu 2019 yılı ilk toplantısını Zonguldak Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Toplantı, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından Zonguldak Çalışma ve  İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu'nun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün  2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporunu sunması ile devam etti.

Toplantıda, Meslek Eğitim Yürütme Kurulunun 3 aylık raporu değerlendirildi. Diğer bir madde  olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,  Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda ikinci 100 günlük İcraat Programı  çerçevesinde Zonguldak ilindeki çocuk işçiliği ile mücadele eylem planı masaya yatırıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde özellikle kadınlar, gençler, engelliler, roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler, göçmenler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan bireylere iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı yoğunlaştırılmış  bir iş ve meslek danışmanlığını içeren İş Kulübü projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İş kulübünden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin yoğun bir şekilde faydalanması konusunda üniversite ile işbirliği protokolü imzalanması kararlaştırıldı.

Görüş ve önerilerin alınmasına müteakip toplantı Vali Erdoğan Bektaş'ın kapanış konuşması ile sona erdi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz