İşyerleri denetleniyor

İşyerleri denetleniyor
14 Kasım 2017 Salı 18:11

Fedai KAÇAR

Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı işbirliğiyle, Alaplı’daki berber, kuaför ve gıda alanında faaliyet gösteren işyerleri denetleniyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilgili yasaların verdiği yetki ve talimatlar doğrultusunda, ilçedeki işyerlerinin,  insan sağlığı ve alınması, bulunması gereken yasal evraklar  açısından rutin olarak denetlendiğini ifade ederek, “Belirli aralıklarla insan sağlığı açısından önem taşıyan tüm işyerlerini denetliyoruz, eksikleri tespit edilen işyerlerine, eksiklerini gidermeleri için tebligat yapıp belli bir süre veriyoruz. Eksiklerini gidermemekte ısrar eden işyerlerine yasaların öngördüğü şekilde cezai müeyyide uyguluyoruz. Denetimlerimizi sürdüreceğiz. “ dedi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz