İthalat artışı ihracat artışını geçti

İthalat artışı ihracat artışını geçti
29 Aralık 2017 Cuma 16:06

Yenihaber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine bazında, Zonguldak'ta ithalatta ihracatta arttı. İthalat artışı ise ihracat artışını geçtiği gözlemlendi.

    TÜİK, Kasım 2017'ye ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ihracat yüzde 11.2, ithalat ise yüzde 21.3 arttı. Zonguldak'ta ise ihracat artışı yüzde 38.6 oranında gerçekleşirken ithalat artışı ise yüzde 68.6 olarak gerçekleşti. Karabük'te ihracat yüzde 140.9 artarken, ithalat ise yüzde 0.65 olarak gerçekleşti. Bartın'da ise ihracat yüzde 113.5 olarak artarken, ithalat ise yüzde 178.7 olarak arttığı kaydedildi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz