KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN, 5 YILDIZLI HİZMET

KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN, 5 YILDIZLI HİZMET
30 Mart 2018 Cuma 13:01

Yenihaber

Uluslararası Akreditasyon Kuruluşu’nun yapmış olduğu denetimler neticesinde bilindiği üzere 2014 yılında Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, B Seviye Akredite Oda olmuştu.

Haber merkezi - 2017 Yılının sonlarına doğru girmiş olduğu denetimler neticesinde yine B Seviye Akredite olma başarısını gösteren Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, 3 yıl daha geçerli olan Akreditasyon Belgesini almaya hak kazandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen Tören ile Belgeler hak kazanan odalara takdim edildi. Tören, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı.Ardından Belgelerin takdimi için sırasıyla ilk önce ilk defa Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan Oda ve Borsalar çağrıldı. Ardından da Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın da içinde yer aldığı Akredite Oda olarak Belge yenileyenler davet edildiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın: “Üyelerimize 5 yıldızlı hizmet veren odalar arasında yer almak bizler için son derece gurur verici bir olaydır. Bundan sonra da Akreditasyon çalışmalarımızı hızlandırarak bu başarımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz