Kadın cinayetlerine ışık tutacak çalışma

Kadın cinayetlerine ışık tutacak çalışma
31 Ekim 2017 Salı 12:13

İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Sadık Toprak liderliğinde bir ekip, kadın cinayetlerinin ülkemizin önemli sorunlarından biri olduğu gerçeğinden yola çıkarak önemli bir bilimsel çalışmayı ülkeye kazandırdı.

Dr. Sadık Toprak ve ekibi TÜBİTAK tarafından da desteklenen çalışmalarında kadın cinayetlerindeki risk faktörlerini araştırdı. Ülkenin tamamını kapsayacak bir örnekleme metoduyla yapılan çalışmada hem kurban, hem katil, hem de aralarındaki ilişki saptandı. Elde edilen kurban profiline göre, öldürülen kadınların yaklaşık yarısının eşleri ve erkek arkadaşları tarafından öldürüldüğü, kurban kadınların diğer kısmında ise failin akrabalar, arkadaşlar ya da yabancılar olduğunu tespit edildi.

Öldürülen kadınların sıklıkla 15-50 yaş aralığında, ev kadını, evli ya da boşanmış, sıklıkla bir ev içinde öldürülmüş oldukları bulgusuna ulaşıldı. Çalışma sonucunda belirlenen katil profili ise; sıklıkla düzenli bir işi olan, akıl sağlığı yerinde, ateşli bir silaha sahip, eşini ya da eski eşini olay öncesinde ölümle tehdit etmiş kişiler olduğu belirtildi. Çalışmada, alkol ya da madde kullanımının kadın cinayetlerinde etkin bir faktör olmadığı bulgusuna ulaşıldı. Buna karşılık, saldırganların yaklaşık üçte birinin sabıkalı olduğu, sıklıkla düşük bir eğitim düzeyine sahip oldukları görüldü.

Öldürülen kadınların dörtte üçü bir ateşli silahla öldürülürken kalanların bıçak benzeri kesici delici aletlerde öldürüldüğü tespit edildi. En sık göğüs ve karın bölgesine öldürücü saldırıların yapıldığı izlendi. Katillerin en sık ifade ettikleri cinayet nedenleri ise; kadının ayrılmak istemesi (yüzde 11), kıskançlık, sadakatsizlik, namus cinayeti (yüzde 33), tartışma (yüzde 25), hırsızlık ve cinsel saldırı (yüzde 15) olarak tespit edildi.

Elde edilen sonuçlara göre, ateşli silah sahipliğinin kontrol altına alınması ve eğitim düzeyinin yükseltilmesinin en etkin çözümler alabileceği belirtildi. Ayrıca eş ya da eski eşin ölüm tehdidinde bulunmasının önemli bir risk faktörü olduğu görüldü.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz