MİLYONLARI YAKINDAN İLGİLENDİREN İMAR BARIŞI HAYAT GEÇTİ

MİLYONLARI YAKINDAN İLGİLENDİREN İMAR BARIŞI HAYAT GEÇTİ
7 Haziran 2018 Perşembe 13:06

Timuçin ÖZAT/Yenihaber

Karadeniz Ereğli'de Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir Enis Kıran, tapusuz on üç milyon kişiyi ilgilendiren imar barışıyla ilgili düzenlemenin meclisten geçerek yasallaştığını açıklayarak, konuyla ilgili detaylar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Haber merkezi - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir Enis Kıran, milyonlarca tapusuz kişiyi ilgilendiren tasarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Yapı kayıt belgesi başvuruları 8 Haziran Cuma günü başlayarak 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek. Başvuruda bulunanların beyanları esas alınarak e-devlet üzerinde veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlarca yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri hem başvuruları kabul edecek hem de bilgi ve destek sağlayacak. Yapı kayıt belgesi başvurusunda arsa emlak değeri ile binanın yaklaşık maliyetinin toplamı üzerinden konutlar için yüzde 3, ticari kullanımlar için yüzde 5 bedel yapı sahiplerinden tahsil edilecek. Yapı kayıt belgesinden tahsil edilecek tutarlar deprem ve afete hazırlık çalışmalarında ve kentsel dönüşümde kullanılacak. Kentsel dönüşümde yerli inşaat malzemesi kullanılması durumunda belediyelere faizsiz kredi desteği sağlanacak. İmar barışından 31 Aralık 2017 tarihinde yapılan binalar yararlanacak.

Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamayacak. Yapıların yenilenmesi durumunda imar mevzuatları uygulanacak. Alınan belge ile yıkım kararı ve idari para cezaları iptal edilecek. Elektrik,su ve doğalgaz belgesi alınan yapılara bağlanacak. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek yapı kayıt belgesi kadar bir bedel ödeyerek cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek. Başvuru yapıldıktan sonra tahakkuk ettirilen tutarların 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İmar barışından üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler içindeki binalar ile 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16'ıncı maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar imar affından faydalanamayacaktır. Ancak hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere inşa edilmiş olanlar imar barışından yararlanabilecek. Alınan yapı kayıt belgesinin, binanın yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacağı unutulmamalıdır."

Yorumlar
  • Nazim Erdoğan
    8 Haziran 2018 Cuma 00:45

    Dava devam ediyor tecavüz var denildi davayi düşürmek için belge alabiliyormuyum saygılar

  • mUZAFFER
    7 Haziran 2018 Perşembe 13:10

    ÇOK KİŞİ BEKLİYORDU BUNU AÇIKLAMA İÇİN TEŞEKKÜRLER

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz