Şenay, o hastalığa dikkat çekti

Şenay, o hastalığa dikkat çekti
24 Eylül 2018 Pazartesi 19:15

Timuçin ÖZAT/Yenihaber

Karadeniz Ereğli’de, Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği (EVEDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Şenay, birçok ülkede yaygın olarak görülen ve “Çağımızın Hastalığı” olarak nitelendirilen Alzheimer Hastalığına dikkat çekti.

Haber Merkezi -  Alzheimer’la ilgili farkındalık oluşturmak ve bu hastalıkla yaşayanlara destek olmak amacıyla her yıl 21 Eylül, "Dünya Alzheimer Günü" olarak birçok ülkede hatırlanmaktadır.

EVEDER Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Şenay, Türkiye Alzheimer Derneği’nin araştırmalarına dikkat çekerek, halk arasında aşırı unutkanlık ve hatırlayamama hastalığı olarak bilinen Alzheimer’in herkesi ilgilendirdiğinin altını çizdi ve Karadeniz Ereğli ya da Zonguldak Bölgesi’nde konuyla ilgili bir Sivil Toplum Kuruluşu ya da Türkiye Alzheimer Derneği’nin bir şubesinin olması gerektiğini ifade etti.

Başkan Şenay şöyle devam etti: “Alzheimer hastalığının yaş ile önemli bir ilişkisi söz konusu. Özellikle 80-85 yaşının üstündeki nüfusun yaklaşık yüzde ellisinin Alzheimer hastalığı ile karşı karşıyadır. Yaşı ileri nüfus arttıkça, toplumda Alzheimer hastalığına yakalanan insan sayısı da artmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor. Tamamen çaresi olmasa da gerekli kontrol ve yaşam kalitesi ile bu hastalık yavaşlatılabiliyormuş. Elbette tüm hastalarda aynı etki de görülmeyebilir. Hastalığın evreleri var. Farkındalık oluşturmak için bölgemizde konuyla ilgili bir şubenin olması ya da etkinliğin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.”

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI…

Türkiye Alzheimer Derneğinin desteği ile İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı olarak yürütülen çalışmada İstanbul’un Kadıköy Bölgesinde 70 yaş üzerindeki 1.000 civarında insandan 100’ ünde Alzheimer hastalığı teşhis edildi. Diğer bir deyişle, 70 yaş üzerinde hastalığın karşılaşılma sıklığı yaklaşık yüzde 10 olarak bulunmuştur. Bu rakam da dünyadaki diğer araştırmalarda çıkan oranlarla benzerlik göstermektedir. Eğer bu oran Türkiye’nin nüfus yapısına uygulanırsa Türkiye’de yaklaşık 400 bin civarı Alzheimer hastası olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sayının giderek artması beklenmektedir çünkü ülkemiz insanları da giderek daha uzun yaşamaya, nüfusumuz göreceli olarak yaşlanmaya başlamıştır.  Gelişmiş ülkelerde yaşam beklentisi yaklaşık 90 yaş civarında olduğu için problemi en yoğun ölçüde bu ülkeler yaşamaktadır. Bugün dünyada 20-25 milyon civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir. Halen ABD’de 65 yaşın üstündeki sekiz kişiden, 80 yaşından büyüklerde ise her iki kişiden biri Alzheimer (AH) hastasıdır. Her 71 saniyede bir kişi ABD’de Alzheimer tanısı almaktadır. 2050’de ABD’de hasta sayısının 13,5 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir. Kalp hastalıkları ve kanserden sonra sağlık harcamasında üçüncü sırada olup senelik maliyeti tahmini 172 milyar dolardır. Bu maliyete muayene, ilaç, hastane ve bakımevi masrafları ile tıbbı olmayan masraflar da dahildir. Eğer kesin bir tedavisi bulunmazsa demans major halk sağlığı problemi olmaya devam edecektir.

Türkiye’de de yaşlı nüfus oranı fazla olduğu için Alzheimer yakalanma oranı yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte artan nüfusla birlikte artış eğilimindedir.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz