Sertifikalar alındı, uygulama başladı

Sertifikalar alındı, uygulama başladı
29 Aralık 2017 Cuma 17:15

İHA

STEM uygulamasında sertifikalarını alan öğretmenler uygulamaya başladı

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda 18-22 Aralık 2017 tarihleri arasında eğitim gören öğretmenler aldıkları eğitimleri okullarında uygulamaya başladı. 

Zonguldak Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Serhat Ordu ile Zonguldak Şehit Gökhan Esen Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Bahadır Yılmaz, 18- 22 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşen “Eğitimde STEM Uygulamalarının Kullanımı ve Eğiticilerin Eğitimi” uygulamasını öğrencilerle birlikte uygulamaya başladı.

Fen Bilgisi öğretmeni Serhat Ordu yaptığı STEM uygulamasının amacının esneklik potansiyel enerjisini paket lastiği üzerinde deneyimleyerek öğrenmek, lastikleri uç uca ekleyerek yeni bir düzenek inşa etmesini sağlamak ve bulduğu sonuçları tabloya döküp grafikleme imkânı sağlayarak matematik dersini de sürece dâhil etmek olduğunu belirterek “Öncelikle, gruplar halinde çalışan öğrencilerimize bir miktar su dolu şişe ve paket lastikleri verildi. Öğrencilerimiz bu lastiklerin bir ucunu su şişesine bağladı, diğer ucunu atışı gerçekleştirecekleri yerin kenarına yerleştirerek şişelerin serbest düşüş yapmasına izin verdiler. Düşüş işlemini birkaç defa yaparak, şişenin düştüğü maksimum mesafeleri mezura ile ölçerek ortalamasını not aldılar. Aynı işlemi uç uca eklenen lastiklerle, lastik sayısını 2, 3, 4, 5, 6’ya çıkararak tekrar ettiler. Yaptıkları deneyler sonucunda, kullanılan lastik sayısı ve şişenin düşme mesafesi arasındaki ilişkiyi, önce tablolarına yazdılar, ardından da elde ettikleri sıralı ikilileri koordinat düzlemlerinde işaretlediler. Yere çarpmadan, yere en yakın değme mesafesine ulaşan çalışmalar, başarılı olarak nitelendirildi.” diyerek kısaca yaptığı etkinlik hakkında bilgi verdi.

Matematik öğretmeni Bahadır Yılmaz ise yaptığı etkinliğin süreci hakkında da kısa bir bilgi verdi. Yılmaz, "Öncelikle öğrencilere bir Türkiye haritası verilmiş ve haritada belirli bir rakımı ifade eden yeşil bölgelerin gerçek alanın hesaplaması istenmiştir. Bunu için öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılmış ve her bir gruba birer tane cetvel, iki tane beyaz kağıt ve bir cep telefonu (internet bağlantısı için) verilmiştir. Öğrenciler verilen kağıdı öncelikler 1 santimetrelik küçük karesel bölgelere ayırdılar daha sonra hassasiyeti arttırmak için 0,5 santimetrelik karesel bölgeler kullanarak haritadaki alanı daha sonrada harita alanını gerçek alana çevirerek istenen alanı yaklaşık olarak hesapladılar. Son olarak bu çalışmalarını beyaz kağıda yazarak, yaptıkları çalışmayı tahtada sundular. Burada bulunan tahminler arasında grupların büyük bir çoğunluğunda benzerlik tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz