TBMM KİT Alt Komisyonu, Zonguldak’ta

TBMM KİT Alt Komisyonu, Zonguldak’ta
27 Ekim 2017 Cuma 18:54

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Alt Komisyonu, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumunun 2015 yılı hesaplarına ilişkin denetim toplantısı gerçekleştirdi.

TBMM Kit Alt Komisyonu Toplantısı, TTK Toplantı Salonu'nda yapıldı. Komisyon Başkanı Hurşit Yıldırım, Başkan Vekili Hacı Osman Akgül, üye Halil Eldemir, üye Tahir Öztürk, üye Mustafa Tuncer, üye Şerafettin Turpçu’nun yanı sıra milletvekilleri, Enerji Bakanlığı yetkilileri, Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileri, Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri, TTK müessese müdürleri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantının başında TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, slayt gösteri eşliğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Eroğlu, “Türkiye’nin dünya birincil enerji tüketimindeki payı 2002 yılında yüzde 0,79 iken, 2017 yılında yüzde 0,97’ye çıktı. 2015 yılında birincil enerji arzının yüzde 76,1’i ithal kaynaklar ile sağlanmış, bu ithalatın yüzde 44’ünü ham petrol ve petrol ürünleri, yüzde 35,4’ünü doğalgaz, yüzde 19,4’ünü ise taşkömürü oluşturmuştur. Ülkemizde taşkömürü rezervlerinin bulunduğu Zonguldak havzasında eksi bin 200 metre derinliğe kadar tespit edilen toplam jeolojik rezerv 1 milyar 522 milyon ton olup, bunun yüzde 48’i (yaklaşık 735 milyon ton) görünür rezervdir. Bu rezervin tamamen üretilmesi durumunda 65,7 milyar dolar gelir elde edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

“Üretimde Mekanizasyon Projesi”
Genel Müdür Kazım Eroğlu, kömür üretiminde mekanizasyonun sağlanarak üretimde artış ve randımanlarda iyileştirme sağlanması amacıyla ‘Üretimde Mekanizasyon Projesi’nin yapıldığını ifade etti. Eroğlu, “Proje kapsamında 40 derece ve üstü damarlarda uygulanmak üzere tahkimat üniteleri ve kesici içeren teçhizat Amasra TİM’de denenmiş, başarılı bulunarak satın alınmıştır. Aynı tip ve 1,7-3,2 metre damarlarda çalışabilecek teçhizatın Karadon Gelik İşletmesine alınmasına yönelik hazırlıklar sürdürülmektedir. Havza çapında toplam 6,3 milyon ton hazır rezervin mekanize kazı sistemi ile üretilmesi planlanmıştır” diyerek yapımı tamamlanan ve devam eden diğer projeler hakkında da bilgiler verdi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz