Taşkömürü düşüşte...

Taşkömürü düşüşte...
27 Nisan 2018 Cuma 14:32

Yenihaber

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti.En fazla teslimat ise linyitte gerçekleştiği bildirildi.

TÜİK, 2018 Şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı.

Katı yakıtların 2018 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 77 bin 984 ton, linyitin 5 milyon 784 bin 397 ton ve taşkömürü kokunun 347 bin 882 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 858 bin 459 ton, linyitin 5 milyon 984 bin 651 ton ve taşkömürü kokunun 434 bin 530 ton olarak gerçekleştiği görüldü. Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,7 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 80,1 iken linyitte yüzde 96,7 olarak hesaplandı. Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 56,5’i termik santrallere, yüzde 16,9’u kok tesislerine, yüzde 7,5’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 91,7’si termik santrallere ve yüzde 5,8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz