Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı

Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı
26 Aralık 2018 Çarşamba 18:12

Yenihaber

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odaları – Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısına katıldığı bildirildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Yönetiminden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

“Toplantıda, Bakanlar Kurulu'nun 05/04/1994 tarih ve 21896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 04/04/1994 tarih ve 94/5377 sayılı Kararı ile ilan edilen Filyos  Serbest Bölgesinin, Filyos Limanı inşaatındaki ilerleme ile birlikte yeniden ele alınması talebi iletildi. Kanunun hukuki boyutları ve tüm yönleri ile incelenmesi amacıyla, potansiyel yatırımcı adaylarının katılımıyla, en yakın zamanda Zonguldak'ta toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Özellikle ihracatçı firmaların dış ticaret işlemlerinde kullanmakta olduğu Eximbank'ın Zonguldak'a şube yada irtibat ofisi kurulması yönündeki talep iletildi. Konunun 15 Ocak'ta, Eximbank Genel Müdürü  Adnan Yıldırım'ın katılımıyla Zonguldak’ta düzenlenecek toplantıda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Zonguldak’ta mevcut liman kapasitesi ve yeni oluşacak kapasiteyle Zonguldak'ın denizcilik sektöründe potansiyelini geliştirmek amacıyla planlanan '' Zonguldak Denizlik Zirvesi'' organizasyonunun Şubat ayı içerisinde TOBB Başkan vekili ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Son olarak, yılbaşı itibariyle asgari ücret konusunda yapılan düzenlemenin, yer altı maden işletmelerinde iki katı olarak uygulanacağı hatırlatılarak, yer altında çalışacak vasıfsız bir işçinin net ücretinin 4.348,60 TL , işverene maliyetinin ise 6.420,50 TL olacağını, halen zor durumda olan firmalarımızın bu şartlarda rekabetçi olamayacağını hükümetimizin dikkatine sunuldu. Madencilik sektöründe iş gücü üzerindeki ek maliyetlerin azaltılması talep edildi.”

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz