YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
20 Eylül 2017 Çarşamba 20:23

Yenihaber

Zonguldak Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Haber Merkezi - Zonguldak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi gerekmektedir. Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla (Tebliğ No: 2017/22), 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.”

Zonguldak’ta konuya ilişkin yapılacak başvurularla ilgili şu maddeler sıralandı:

“Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu,

Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

konuları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.”

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı ve destekleme oranıyla ilgili kriterle ilgili şunlar aktarıldı:

“Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2 milyon Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1 milyon 500 bin Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1 milyon 750 bin Türk Lirası, üst limitini geçemez. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 milyon 5 bin Türk Lirası, diğer yatırım konuları için 500 bin Türk Lirası, üst limitini geçemez.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30 bin Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır. Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır. Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 13.09.2017-11.12.2017 tarihleri arasında, www.tarim.gov.tr internet adresinden başvurmaları gerekmektedir.”

Öte yandan, ilgilenenlerin daha fazla bilgiye il ve ilçe müdürlüklerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

 

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz