Yerli otomobil projesine ev sahipliği yapmak istiyor

Yerli otomobil projesine ev sahipliği yapmak istiyor
16 Aralık 2017 Cumartesi 16:20

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi, yerli otomobil projesine ev sahipliği yapmak istiyor.

Yerli otomobil üretimi Kasım 2017'de kamuoyuna duyurulmuş fakat bu yatırımın nerede yapılacağı konusunda kesin bir karar verilmemişti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının ortak çalışması sonucu hazırlanan rapor yerli otomobilin üretim yeri olarak Filyos Endüstri Bölgesinin belirlenmesinin hem üretim hem de satış için birçok avantajı barındıracağını ortaya koydu. Elektrikli yerli otomobil yatırımlarına talip olan Filyos Endüstri Bölgesi; 597 hektarlık sanayi alanı, 25 milyon ton/yıl kapasiteye sahip olacak Filyos Limanı, Filyos Serbest Bölgesi ve serbest bölge genişleme alanı, enerji kaynaklarına yakınlığı, ana akslara ve metropollere yakınlık ile tedarik imkanları, ulaşım ve lojistik imkanlarının çeşitliliği, entegre demir-çelik tesisleri ve ara mamul üreticilerine yakınlığı, yetişmiş ve nitelikli iş gücü ile Türkiye’nin geleceğine imza atacak bu büyük projeye ev sahipliği yapmak istiyor.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, yerli otomobil üretiminin bölge için ciddi bir potansiyel arz ettiğini belirterek, Filyos Endüstri Bölgesinin de son derece uygun olacağını ifade etti.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz