ZTSO üyelerine uygun kredi imkanı...

ZTSO üyelerine uygun kredi imkanı...
21 Eylül 2018 Cuma 18:57

YENİHABER

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde uygulamaya konulan KOBİ Destek (Nefes) Kredisi imkanından uygun faiz ve ödeme koşulları ile yararlanabilecekler. Sekiz bankanın (Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları) işbirliği ile uygulamaya giren KOBİ Destek (Nefes) Kredisi için başvuruların başladığı bildirildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Başkanı Metin Demir, "Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde uygulamaya konulan Kobi Destek (Nefes) Kredisi imkanından uygun faiz ve ödeme koşulları ile yararlanabilecekler", dedi.

ZTSO Başkanı Demir, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sekiz bankanın (Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları) işbirliği ile uygulamaya giren Kobi Destek (Nefes) Kredisi için başvurular başladı. İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte üyelerimizin en önemli sorunlarından birisi finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleridir. Bu nedenle, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 2017 ve 2018 yıllarında başarı ile gerçekleştirilen TOBB Nefes Kredisi’nin bu dönem “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi” adıyla tekrarlanmasına karar verilmiştir.

KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’nin bu dönem ilgili banka sayısı artırılmış; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları olarak sekize çıkmıştır. Bu bağlamda söz konusu bankalar ile TOBB ve KGF arasında bir protokol imzalanmıştır. Üyelerimiz, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki tüm şubeleri üzerinden söz konusu krediye başvuruda bulunabileceklerdir. Kredi toplamda 18 ay vadeli olup, bunun ilk 6 ayı anapara ödemesiz (üyeler ilk 6 ay sadece kredi faiz/kar payı ödemesi yapacak) kalanı ise aylık eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödenecektir. Kredinin brüt faiz/kar payı oranı aylık % 1,85’dir. Kredinin teminatı yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan yüzde 15’lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecektir.

KOBİ'ler RAHAT 'NEFES' ALACAK

Kredi değerlendirme sürecinde Odamız’ın kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma durumu olmayacaktır. Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek tutar en fazla kefalet oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacaktır. KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’ne başvurular başlamış olup, KOBİ’lerin Destek (Nefes) Kredisi’ne başvurabilmeleri için öncelikle Odamıza gelerek “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları (bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir), daha sonra üyelerimizin Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat etmeleri gerekmektedir. KOBİ Destek (Nefes) Kredisi ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin DEMİR, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve Odamızın da finansal desteği ile uygulamaya konulan KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’nin ihtiyacı olan KOBİ’ler için önemli bir fırsat oluşturulduğunu belirterek üyelerimizin bu imkandan yararlanarak bir miktar nefes alacaklar", şeklinde konuştu.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz