ZONGULDAK'TA TURİZM ATAĞI...

ZONGULDAK'TA TURİZM ATAĞI...
31 Ekim 2017 Salı 22:15

İHA

TMMOB Şehir Plancıları Odası Zonguldak Temsilcisi Kamuran Ayyıldız il genelinde Eko Turizm, Endüstriyel Miras ve tarihi değerlerin ön plana çıkarılması için araştırma çalışması başlattıklarını ifade etti.

Zonguldak’ın tarihsel süreci hakkında bilgiler veren Ayyıldız, bu güne kadar Zonguldak’ın başta alt yapı olmak üzere düzenli kentleşmesi noktasında plansız çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Zonguldak’ta var olan Eko Turizm, endüstriyel miras ve tarihsel yapıların ön plana çıkarılması için acil çalışma yapılması önerisinde bulunan Ayyıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık 1990 yılına kadar tüm geçimini kömüre dayalı sanayiye dayayan Zonguldak daima kömür üretimini ön planda tutmuştur. Fakat 1800’lü yıllardan bu yana gelen kömür üretiminde planlı bir gelişme sağlayamamış ve şehrin idari merkezi konusunda doğru kararlar verilememiştir. Altyapı ve ulaşım planlamasında kömür üretimine donuk planlamalar yapılırken diğer ekonomik yatırımlarının da artacağı ve o dönemlerde aldığı göç ile çarpık yapılaşmanın meydana geleceği hesap edilmeden hareket edilmiş ve bu oluşumların birçok hizmet yatırımlarını gerektireceği ön görülememiştir. Orta ölçekli kentler arasında yer alan Zonguldak İlimiz akademik çevrede ve özellikle devlet politikalarında yasal düzenlemeler içerisinde yeterince yerini bulamamış ve hatta üzülerek söylemek gerekirse dikkate alınmamıştır. Bu durum İlimiz de oldukça yerel yönetim, kamusal yönetim açısından sorunlarla karşı karşıya kalmış ve hizmet almakta geri bırakılmaya yüz tutulmuştur. Zonguldak İlinin problemleri ve bu problemlerin çözümüne yönelik uygulanabilir modeller üretilmelidir. Zonguldak’ın ilçeleri ve özellikle iç içe bulunduğu Kozlu, Kilimli, Çatalağzı bölgeleriyle kentsel alan bütünlüğünün sağlanması gerekmektedir. İlimiz de birçok problem tek tek ele alınıp bir bütün olarak düşünülmeden noktasal çözümler üretmeye çalışılmış ve halen günümüzde aynı yaklaşımlar devam etmektedir. 20 yılı aşkın süredir konuşulan Filyos Projesi kapsamında elbette ki çevre yolu var fakat bugün Zonguldak’tan Filyos’a bizleri götürebilecek alternatif bir yol ağı bulunmamaktadır. Kilimli ve Çatalağzı’nın çok önemli bir kömür havzası olmasına rağmen geçmişte de alternatif yollar düşünülmemiş ve Zonguldak şehir merkezi Tırların kamyonların ve birçok ağır araçların geçtiği kısır bir merkez olmaya hapsedilmiştir. Bir bütün olarak düşünülmeyen Zonguldak İlimiz geçici noktasal çözümlerle iyice sıkışmış ve altından kalkılamayacak sorunların merkezi olmaya devam etmektedir. Zonguldak’ın acil eylem planlarıyla yaşanabilir bir kent haline getirilmesi ve çevresinde ilçe ve beldelerle bir bütün olduğu düşünülerek çözümler üretilmesine ihtiyacı vardır. Ekonomisi de; Devletin taş kömürü ile ilgili politikaları ve genel ülke ekonomisi sebebiyle her geçen gün kötüye gitmektedir. Zonguldak’ımızın her köşesi geçmişten izler taşıdığı gibi doğa harikalarıyla da doludur.

Eko Turizm’den Endüstriyel Miras ve tarihi değerleriyle yepyeni bir Zonguldak Eylem planı yaratılmalıdır. Ekonomisini kömür ve ağır sanayiye dayayan Zonguldak ne yazık ki bu özelliklerden faydalanamamış ve özellikle Endüstriyel Mirasına sahip çıkamamıştır. Örneğin Kandilli Bölgesinde bulunan taş kömürüne ait Endüstriyel Miras, Alaplı Gümeli’de bulunan bol oksijenli yaylalar, kestane ormanları, böğürtlen tarlaları, denizin yaratabileceği turizm ve ulaşım ağını da içeren bir planlama yapılmalıdır. Meslek odaları, STK’lar, Üniversite, yerel yönetim ve karar verici idarenin işbirliği ile Zonguldak’ın kalkınmaması mümkün müdür? Şehir Plancıları Odası Zonguldak Temsilciliği olarak konu ile ilgili araştırma çalışmalarımız devam etmekte olup gerekli kurumlara sunacağız” dedi.
Ayyıldız bu süreçte çalışmalara katkıda bulunacak herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz