OBM Silvikültür uygulama eğitimleri devam ediyor

OBM Silvikültür uygulama eğitimleri devam ediyor
22 Nisan 2017 Cumartesi 16:40

İHA

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce başlatılan Silvikültür Eğitim Tatbikatları dizisi Bartın ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde ve Devrek ve Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı Dirgine Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Seminere, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Aksan, Silvikültür Şube Müdürü Zekai Kocakulak, Ulus, Devrek ve Dirgine İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları ile birlikte teknik elemanlar, serbest çalışan orman mühendisleri, orman muhafaza memurları ve kesim işini yapanlar katıldı.


Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ''yapılacak silvikültürel bakım uygulamalar ile geleceğimizin ormanlarının sağlıklı ve kaliteli büyümesini sağlamış oluruz. Buda ormanlarımızın devamlılığı ve odun ham madde ihtiyacının devamlı olarak sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Silvikültürel özelliklerini bilmek ve doğru uygulamak, ormanlarımızın ve dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bütün orman mühendislerinin meslekleri gereği bu sorumluluğu omuzlarında hissetmektedir'' dedi.


İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimin ilk bölümünde yapraklı türlerde sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, meşçere bakımı ve doğal gençleştirme sahalarında başarı yüzdesinin tespiti(fidan sayımı) konularında hem teorik olarak anlatıldı hem de uygulamalı olarak gösterildi.


Eğitimin ikinci bölümünde ibreli türlerde sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, kaliteye yönelik budama konularında teorik ve uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz