OBM hizmet içi eğitimleri sona erdi

OBM hizmet içi eğitimleri sona erdi
2 Nisan 2017 Pazar 21:34

Zonguldak’ta başlayan Ormanların Yasadışı Müdahalelerden Korunması Esasları hizmet içi eğitim semineri Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan Bartın ve Karabük İllerinde yapılan eğitimler ile sona erdi.

Karabük ve Bartın’ da düzenlenen eğitimlere, Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, Karabük Cumhuriyet Savcısı Umut Salih Tiryakioğlu ile Bartın Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yaşar, Koruma Şube Müdürü Muharrem Koç, Karabük, Bartın, Safranbolu, Yenice ve Ulus İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, İşletme Avukatları ile İşletme Müdürlüklerinde görevli orman muhafaza memurları katıldı.

İki oturum şeklinde gerçekleşen eğitimde Bölge Müdürlüğünde görev yapan orman muhafaza memurlarına ormanlarımıza yasa dışı müdahalelerle ilgili 2016 yılı uygulamalarının değerlendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak uygulamalar hakkında Bartın ve Karabük İlleri Cumhuriyet Savcıları Umut Salih Tiryakioğlu ile Ahmet Yaşar eğitimin ilk oturumunda katılımcılara kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları, orman suçları ile ilgili düzenlenen suç zabıtları, tutanaklar, arama ve el koyma kararları hakkında bilgiler verildi.

İkinci oturumda Koruma Şube Müdürü Muharrem Koç tarafından orman muhafaza memurlarına "ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, nakliye tezkeresi kesilmesine dair tamim, damga tamimi ve uygulamalar hakkında sunumlar eşliğinde eğitim verildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından eğitim sona erdi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz