ODTÜ öğrencileri Zonguldak'ta

ODTÜ öğrencileri Zonguldak'ta
18 Ekim 2018 Perşembe 18:06

İHA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlama Stüdyosu çalışma grubu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına ziyarette bulundu.

Planlama stüdyosu çalışma grubu, Batı Karadeniz Bölgesini ve Zonguldak ilini daha iyi tanımak adına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansını (BAKKA) ziyaret etti.

Ajans adına Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya, ajans faaliyetleri, destek mekanizmaları, güncel projeler, TR81 Bölgesi ve Zonguldak ili hakkında detaylı bilgiler aktardı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Planlama Stüdyosu dersi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı için çalışma alanı olarak Batı Karadeniz Bölgesi, bölge özelinde de Zonguldak ili seçilmiş olup; bölgenin ve Zonguldak ilinin tarım, sanayi, maden ve turizm sektör gelişiminde ve bölge stratejilerinde taşıdığı önem, tarihsel birikimin varlığı ile kültürel zenginliğinin bu seçimde belirleyici olduğu katılımcılar tarafından ifade edildi.

Akademisyen ve öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi. Çalışma grubu tarafından kurum ve saha ziyaretleri tamamladıktan sonra öğrencilerin planlama stüdyosunda yapacakları çalışma ve sunumların son haline getirileceği ifade edildi.

Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz